Тужилаштво је формирало предмет и одмах упутило захтев за прикупљање потребних обавештења Полицијској управи за Град Београд, УКП, Првом одељењу, а у правцу откривања да ли је било пропуста у раду запослених у ГАК „Народни фронт“ и утврђивање да ли се у њиховим радњама стичу обележја кривичног дела.

Тужилаштву је од стране надлежне полицијске управе, након тражених провера 16. новембра достављен детаљан извештај из ког у битном произилази да је дошло до грешке у комуникацији између фармацеутских техничарки и медицинских сестара са Одељења неонатологије, те да фармацеутске техничарке нису извршиле увид у упутство на БЦГ вакцинама новог произвођача и нису о дилемама и недоумицама обавестиле начелника Клиничке апотеке. Имајући у виду да се ради о вакцинама новог произвођача који се састоји од две ампуле са прашком за суспензију и са раствором, дошло је до неадекватног вакцинисања БЦГ вакцином 676 новорођенчади који су уместо БЦГ вакцином вакцинисани само растварачем – физиолошким раствором.

Такође, у извештају је наведено да деца тиме нису угрожена већ да само нису вакцинисана потребном и прописаном дозом БЦГ вакцине, те да су предузете мере евиденције свих беба које су неадекватно вакцинисане физиолошким раствором за БЦГ вакцину у циљу позивања и поновног вакцинисања исправно раствореном вакцином.

Након увида у достављени извештај, Прво основно јавно тужилаштво у Београду је списе предмета доставило на оцену надлежности Вишем јавном тужилаштву у Београду ради евентуалног разматрања кривичног дела несавестан рад у служби, након чега је Више јавно тужилаштво у Београду дана 8. децембра вратило на надлежност списе предмета, наводећи да се не ради о кривичном делу из стварне и месне надлежности њиховог тужилаштва, са образложењем да је заштитни објекат кривичног дела несавестан рад у служби, службена дужност, а не здравље људи, те услед поступања одговорних лица ГАК „Народни фронт“ није могло ни доћи до могућности наступања теже повреде права другог као последица овог кривичног дела, нити је таква повреда наступила, а која повреда представља објективни услов инкриминације овог кривичног дела.

Имајући у виду достављени извештај Полицијске управе, као и оцену надлежности Вишег јавног тужилаштва у Београду, Прво основно јавно тужилаштво у Београду је 9. децембра донело одлуку о непокретању кривичног поступка којом је архивиран предметни поступак, а из разлога што из прикупљених обавештења произилази да новорођенчади оваквом неадекватном вакцинацијом нису угрожена, да је обављен епидемиолошки надзор, те да су предузете мере везане за адекватну поновну вакцинацију, да је обављеним инспекцијским надзором здравствени инспектор предузео меру у складу са својим овлашћењима и донео решење уз меру отклањања уочених неправилности.

Поднети су захтеви за покретање прекршајног поступка против одговорних здравствених лица, из чега изнетог јасно произилази да овако несавесно поступање одговорних у ГАК „Народни фронт“ није проузроковало погоршање здравственог стања неког лица, односно није проистекла последица ни по једно новорођено дете, из којих разлога Тужилаштво сматра да се у радњама одговорних лица не стичу елементи кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи, нити било ког другог кривичног дела из стварне и месне надлежности овог Тужилаштва, из којих разлога је донета наведена одлука.

БОНУС: НАЈАКТУЕЛНИЈИ ВИДЕО СНИМЦИ

За још вести запратите нас на нашој званичној Фејсбук страници - будимо "на ти".

Нова димензија новости, ваш "Нпортал.рс".