Jedan segment koji je držao GRU se sastojao u prikupljanju obaveštajnih podataka o oružanim snagama nacističke nemačke. Drugi segment rad na projektu nuklearne bombe a treći je bio prodor u strukture savezničkih zemalja.

Ovabeštajni rad GRU vodile su grupe Leopolda Trepera u Briselu, a posle u Parizu. Prevededeni su memoari na srpski. Grupa Šandora Rade u Švajcarskoj čiji memoari su isto prevedeni na srpski i Rihard Zorge u Japanu i sve tri grupe su javile tačan datum kada će nacistička Nemačka da napadne Sovjetski Savez. Staljinu je to bilo jako sumnjivo da iz tri izvora dobije isti datum. Čak staviše za Zorgeovu informaciju je rekao: “Ja ne mogu da verujem toj pijanici i je...u”, baš tako doslovno je rekao.

Rad te tri grupe je donekle bio uzaludan jer Sovjetski Savez je moago mnogo bolje da se pripremi za početak rata, nego što se spremio. Mogao je da izvrši preventivni udar, mogao je da povuče vazduhoplovstvo u dubinu Rusije i da ga sačuva, a mogao je da sačuva da 600.000 vojnika Crvene armije padne u zarobljeništvo Vermahta u oklini Kijeva.

Ali, sad je lako suditi sa ove distance. Postojala je druga grupa Kembridžka i Oksfordska petorka koji su se bavili prikupljanjem obaveštajanih informacija koje su bile bitine za Sovjetski Savez, a Velika Britanija nije htela da deli sa Moskvom.

KAKO JE OTKRIVEN SSSR AGENT: Slao u Moskvu najveće tajne

Kembridžku petorku je manje više vodio Kim Filbi. I postojala je grupa koja se penetrirala u Los Alamos, tako da je Staljin znao još za vreme Drugog svetskog rata da Amerika pravi nuklearnu bombu i kako je Truman rekao na Posdamskoj konferenciji, imamo tajno oružje koje ćemo upotrebiti protiv Japana i Staljin je rekao: “Srećno. Drago mi je da to čujem. Truman je rekao Čerčilu: “Staljin nema pojma o čemu sam pričao, naša tajna je zaštićena”.

U stvari nije bila jer je grupa nukelarnih fizičara koji su pravili nuklearnu bombu bila levičari i iskreno su verovali da treba da podele tajnu o nuklearnoj bombi sa Sovjetskim Savezom. Tu su glavni Openhamjer i Klaus Fuks itd. I postojala je grupa koja je širila lažne informacije među neprijateljima, to je radio Anton Vasiljevič Turkulj sa svojim pomoćnicima, koji su imali svoje podmreže i uspeh širenja lažnih informacija je bio zasnovan na tome što Nemci nisu imali nikakvu obaveštajnu službu u Sovjetskom Savezu.

NJihov najveći uspeh je bio pre rata kad su poslali dokumente o tome da tuhačevski sprema puč, što je dovelo do Staljinove čistke među oficirima, gde je ubijeno 10.000 oficira, što je dovelo do velikih problema u komandovanju Crvenom armijom. Ali Nemci nisu imali nikkavih obaveštajnih uspeha ne samo protiv Sovjetskog Saveza nego i portiv zapadnih saveznika. Imali su jedino velike uspehe u Americi gde je postojala brojna zajednica sa nemačkim koreneima, te se nemačka špijunaža najbolje oslanjala i to je opisano u knjizi Tajni rat protiv Amerike.

(Kurir.rs)

BONUS VIDEO: