Posle ubistva turskog age tokom obračuna sa Turcima, on je prešao u Nikšić, a na taj način su od Đoka, nastali Đokovići.

Prvi Novak Đoković zapravo je Đokov unuk koji se 1905. godine iz Jasenovog polja preselio u Čikago.

Novak se dva puta vraćao u otadžbinu kako bi je branio. On je učestvovao u Balkanskim ratovima, a kasnije bio jedan od vojnika koji su učestvovali u probijanju Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.

Po okončanju rata ostao je u Jasenovom polju gde se zaposlio kao sudski porotnik.

Fizička sličnost dva Novaka Đoković je zaista velika, o čemu svedoči i jedna fotografija, koja godinama kruži društvenim mrežama.

BONUS VIDEO: