Nastala je usled potrebe za novom, brzom i pokretnom samohodnom haubicom koja će zameniti staru. Konstruisana je na osnovu topa-haubice 152 mm M84 NORA-A sa novim kalibrom 155 mm, montiranog na kamion KamAZ-63501 ili FAP-2632 sa pogonom 8x8. Umesto ovoga, moguća je i ugradnja topa D-20. Jednu bateriju "Nora" čini šest Samohodnih haubica, jedno do dva vozila za prevoz i pretovar municije, tipa KamAZ-43118 sa pogonom 6x6 i jedno vozilo specijalizovano za izviđanje.

2006. počela aktivna proizvodnja.

Poseduje kompletnu oklopnu zaštitu za posadu, oruđe i borbeni komplet municije protiv pešadijskog naoružanja i šrapnela, a povećana je i otpornost platforme na nagazne mine. Veoma bitne činjenice su povećanje stepena zaštite rezervoara za gorivo i skladišta za municiju - dve kritične tačke svakog oklopnog vozila, uključujući tu i tenkove.

Foto:Jutjub printskrin/Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije

 

NORA B-52 uvedena je u naoružanje 2019. godine.

Sredina osamdesetih godina u Jugoslaviji je u vojnom smislu bila karakteristična, između ostalog i po intenzivnom razvoju artiljerije. Kod artiljerije, posle uvođenja haubice sa topom M84 kalibra 152 mm, kodno ime NORA-A u naoružanje JNA, nastavljen je razvoj u skladu se tehničko - taktičkim zahtevima tog vremena. Jedan od zahteva je bio i da domet u odnosu na originalno oruđe bude podignut sa 17.410 metara na 24.000 metara, ali su traženi rezultati premašeni i dostignuto je 28.500 metara

Samohodna varijanta NORA-B donela je priznanje i potvrdila status avangarde jugoslovenskim artiljerijskim stručnjacima. Taj koncept se primenjuje i danas, i prema njemu preduzeće Jugoimport SDPR proizvodi novi i modernizovani model samohodne haubice - Nora B-52.

Nora-B predstavlja i prvo rešenje u svetskim razmerima u tzv. otvorenoj ugradnji haubice na platformu sa točkovima. Time je načinjen značajan zaokret u odnosu na do tada usvojen koncept samohodnog oružja kupolne ugradnje.

Foto:Jutjub printskrin/Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije

 

Originalni koncept razvoja samohodne haubice NORA-B oslanjao se na program konverzije ruskog topa 130 mm M-46. Taj program je podrazumevao ugradnju konvertovanog topa kalibra 152 ili 155 mm sa cevi dužine 45 kalibara na šasiju kamiona velike prohodnosti - FAP 2832. Korištenjem aerodinamički optimizovane municije sa gasnim generatorom, osigurano je postizanje maksimalnih dometa do 39 km. Gasni generator se smatra jednim od uspešnijih razvojnih projekata jugoslovenske vojne industrije osamdesetih godina.

Raspadom SFRJ, stručnjaci Vojnotehničkog Instituta su kao rezultat analize savremenih trendova u razvoju artiljerijskih oruđa i potreba oružanih snaga SRJ, tokom devedesetih godina nastavili razvoj u segmentu podsistema metka sa sagorivim monoblok barutnim punjenjem. Takođe, tražili su i novo rešenje za zatvarač sa sistemom samozaptivanja barutnih gasova i rotacionim nosačem.

„Jugoimport SDPR“ je krajem devedesetih godina prepoznao razvojni i proizvodni potencijal kao i značajnu šansu za prodor na svetsko tržište samohodnih oruđa. Firma je uložila napor koji je rezultovao razvojem značajnog savremenog oružja. Pri tome je zadržan i osnovni koncept ugradnje oružja na šasiju sa točkovima. Savremena samohodna haubica nosi oznaku NORA-B52K1, i predstavlja rezultat višegodišnjih maksimalnih napora projektnog tima. Čitav projekt je finaliziran u preduzeću "Lola-sistem", a uz puni angažman i saradnju sa više srpskih vodećih preduzeća odbrambene industrije.

Foto:Jutjub printskrin/Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije

 

NORA B-52 karakteristike:

• Osnovno naoružanje: top 155 mm
• Pomoćno naoružanje: - mitraljez 12,7 mm sa turelom
• Bacači dimnih kutija

• najveća brzina kretanja po ravnom asfaltnom putu ≥ 80 km/h

• najveća brzina kretanja po ravnom makadamskom putu ≥ 40 km/h
• rov širine ≥ 1600 mm
• najveći uzdužni nagib ≥ 50%
• najveći poprečni nagib ≥ 20%
• autonomija kretanja po ravnom putu (asfaltnom ili dobrom makadamu) do 500 km
• dubina vodenog gaza ≥ 1,0 m
• visina vertikalne prepreke ≥ 0,50 m
• minimalni radius okreta ≤ 16,6 m
• pređeni put sa oštećenim pneumaticima do 50 km

NORA B-52 posada:

Nora B-52 za funkcionisanje traži posadu od svega pet ljudi (komandir, nišandžija, vozač i 2 poslužioca), dok je ranije za samohodnu haubicu bila potrebna posada od deset ljudi. Ovime se uveliko smanjuje broj pripadnika oružanih snaga i troškovi njihove obuke, s obzirom na činjenicu da je obuka ljudstva dugotrajna i skupa. Ekonomska prihvatljivost se povećava i jednostavnošću održavanja ovakvog oblika samohodne artiljerije.

Samohodna haubica je bitna iz više razloga:

Foto:Jutjub printskrin/Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije

 

Zbog svoje pokretljivosti omogućava brzo samostalno premeštanje sa jednog kraja bojnog polja na drugi, takav oblik artiljerije ima veliku brzinu zauzimanja vatrenog položaja, mogućnost neprekidne komunikacije i razmene svih relevantnih podataka o ciljevima, ličnim položajima i drugim faktorima, sa svim elementima borbenog poretka, kao i neprekidnu komunikaciju sa svim komandnim nivoima,
brzo izračunavanje elemenata gađanja, veliku brzinu gađanja uz mogućnost manevra vatrom.

Informatička oprema:

Jedna od najvažnijih odlika modernih samohodnih haubica je i tzv. „mrežno centralizovano ratovanje“ engl. network centric warfare. Taj koncept se zasniva na potpunom informatičkom mrežnom povezivanju svih delova vodova na bojištu koji obično kombinuju sva tri vida oružanih snaga: kopnene vojske, vazduhoplovstva i mornarice i rečne mornarice. Takođe, umreženi su svi raspoloživi senzori izviđačkih jedinica, jedinica u neposrednom kontaktu sa neprijateljem, kao i jedinica za vatrenu i logističku podršku. Time je stvorena jedinstvena virtualna slika bojišta koja značajno povećava ono što se u zapadnoj vojnoj praksi naziva u slobodnom prevodu „uvidom u borbenu situaciju“ engl. situation awareness.

Ovime se znatno:

- ubrzava komunikacija,
- povećava dinamika operacije i
- omogućava bolje iskorišćavanje vatrenih mogućnosti manjeg broja savremenih borbenih sistema.

 

Za još vesti zapratite nas na našoj zvaničnoj Fejsbuk stranici - budimo "na ti".

Nova dimenzija novosti, vaš "Nportal.rs".