Postupajući sudija Osnovnog suda u Nišu predložio je da Vrhovni kasacioni sud odredi Prvi osnovni sud u Beogradu kao mesno nadležan, iz razloga celishodnosti shodno odredbama člana 33 Zakonika o krivičnom postupku.

Kako se navodi u članu zakona na koji se pozvao Osnovni sud, na predlog sudije za prethodni postupak, sudije pojedinca ili predsednika veća, Vrhovni kasacioni sud može za vođenje krivičnog postupka odrediti drugi stvarno nadležan sud ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili da postoje drugi važni razlozi.

Mada se mesna nadležnost zasniva po mestu izvršenja krivičnog dela, Zakonik o krivičnom postupku predviđa tzv. „delegaciju nadležnosti“, odnosno mogućnost da se postupanje ustupi drugom sudu. Ovo se prvenstveno čini kada su izvršilac, oštećeni, svedoci ili drugi učesnici krivičnog postupka iz drugog mesta, što je ovde slučaj, čime se štedi na troškovima ali i efikasnije se vodi postupak.

Glumcu Draganu Bjelogrliću, protiv koga je 26. novembra Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podiglo optužni predlog zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja i zatražilo zatvorsku kaznu od šest meseci, najverovatnije će se suditi u Beogradu.

Postupajući sudija Osnovnog suda u Niši predložio je da Vrhovni kasacioni sud odredi Prvi osnovni sud u Beogradu kao mesno nadležan, iz razloga celishodnosti shodno odredbama člana 33 Zakonika o krivičnom postupku.

Kako se navodi u članu zakona na koji se pozvao Osnovni sud, na predlog sudije za prethodni postupak, sudije pojedinca ili predsednika veća, Vrhovni kasacioni sud može za vođenje krivičnog postupka odrediti drugi stvarno nadležan sud ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili da postoje drugi važni razlozi.

Mada se mesna nadležnost zasniva po mestu izvršenja krivičnog dela, Zakonik o krivičnom postupku predviđa tzv. „delegaciju nadležnosti“, odnosno mogućnost da se postupanje ustupi drugom sudu. Ovo se prvenstveno čini kada su izvršilac, oštećeni, svedoci ili drugi učesnici krivičnog postupka iz drugog mesta, što je ovde slučaj, čime se štedi na troškovima ali i efikasnije se vodi postupak.

(Novosti)