#predaja krsne slave

REŠENA DILEMA: Može li žena da preuzme slavu? REŠENA DILEMA: Može li žena da preuzme slavu?

REŠENA DILEMA: Može li žena da preuzme slavu?

15:21