U Trampovoj tužbi, podnetoj dve nedelje nakon što je DŽejmsova tražila da Tramp lično svedoči na ročištu zakazanom za 7. januar, navodi se da su istragom prekršena njegova ustavna prava u "neprikrivenom pokušaju da se javno omalovaži i on, i njegovi saradnici".

"NJena misija se rukovodi isključivo političkim razlozima i željom da uznemirava, zastraši i osveti se građaninu (SAD) kojeg smatra svojim političkim protivnikom", navodi se u u Trampovoj tužbi, prenosi AP.

Republikanac Tramp traži trajnu zabranu rada za DŽejmsovu koja je članica Demokratske stranke i konačnu sudsku odlkuku kojom bi bilo potvrđeno da je ona prekršila njegova prava.

DŽejmsova je više od dve godine istraživala da li su Trampove kompanije obmanule banke i poreske organe o vrednosti imovine netačnim prikazhivanjem poslovanja s ciljem da dobiju povoljne uslove za kredite zajma ili poreske olakšice.