Sava je živeo u Rimu za vreme cara Avrelijana i imao čin vojvode.

Bio je izuzetne velikodušnosti, posećivao je često hrišćane po tamnicama i pomagao im. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da mu je Bog zbog velike čistote dao vlast nad demonima. Kada je optužen kao hrišćanin on je smelo stao ispred cara i bacio mu svoj vojnički pojas.

Foto: SPC

 

 

Bio je mučen, ali ipak nije podlegao smrtonosnim mukama. Kada su njegovi drugovi vojnici videli da njemu pomaže Bog prihvatili su veru Hrista.

NJih 70 je odmah po naredbi carevoj posečeno. Hrišćani veruju da se Svetom Savi javio u tamnici Isus Hristos u velikoj svetlosti i krepio ga. Po tom je Sava osuđen na smrt potapanjem i bačen u reku.

Preminuo je 272. godine.

Tropar

"Ostavivši pojas zemaljskog dostojanstva i počasti, stradalče, pred mučiteljem, lažljivim carem, Hrista Boga Istinitog si ispovedao, i zbog toga si mnoga stradanja podneo, slavni. Zato si se prekrasnim vencem pobede ukrasio od Cara nad carevima i s Nebeskim vojskama svetlo preukrašen predstojiš NJemu: Moli Ga, Sveti Savo, da spase duše naše."

BONUS VIDEO: