#Vang Ji

JI: Ako ignorišemo pritiske SAD, vraćamo se zakonu džungle JI: Ako ignorišemo pritiske SAD, vraćamo se zakonu džungle

JI: Ako ignorišemo pritiske SAD, vraćamo se zakonu džungle

08:00

KINA O RATU: Nećemo biti ravnodušni posmatrači KINA O RATU: Nećemo biti ravnodušni posmatrači

KINA O RATU: Nećemo biti ravnodušni posmatrači

09:43