#ćerka Mome Kapora

ANA KAPOR: ''Pokušavam da zabeležim trenutak vremena'' ANA KAPOR: ''Pokušavam da zabeležim trenutak vremena''

ANA KAPOR: ''Pokušavam da zabeležim trenutak vremena''

16:44