#amin

ŠTA ZNAČI REČ AMIN Vernici je stalno koriste, mnogi ne znaju ŠTA ZNAČI REČ AMIN Vernici je stalno koriste, mnogi ne znaju

ŠTA ZNAČI REČ AMIN Vernici je stalno koriste, mnogi ne znaju

09:33