Просечна нето плата у априлу месецу ове године износила је 73.012 динара, што значи да је реално већа за 2,6 одсто у односу на прошлу годину, показују подаци најновијег извештаја РЗС.

Плате у јавном сектору износиле 77.886 динара,док су у приватном сектору оне износиле у просеку 70.975 динара.У јавном сектору, највећа примања су забележена код запослених у државној администрацији, у просеку 86.889 динара, затим код запослених у државним предузећима, у просеку 86.149 динара, и покрајинској администрацији, у просеку 83.758 динара. Локалне самоуправе по примањима каскају око 20.000 динара јер је плата локалних службеника око 64.700.

Што се тиче поделе просечних плата по областима, највише плате су забележене у области информисање и комуникације, чак 175.091 динара, с'тим што су у ту област урачунати и програмери којима је према подацима РЗС просечна плата у априлу износила 234.607 динара. Ни једно друго занимање нема толико високу просечну зараду.

Просечне плате више од 100.000 динара забележене су још у рударству, тј. областима експлоатације нафте и гаса, експлоатације руде метала , као и у услужним делатностима у рударству, затим у производњи дуванских производа, производњи кокса и деривата од нафте, ваздушном саобраћају, продукцији, телекомуникацијама, финансијским услугама, осигурању, управљачким делатностима и научним истраживањима.

Најмање зараде испод 55.267 динара, колико је износила медијална зарада, забележене су у рибарству, производњи одевних предмета, производњи кожже и предмета од коже, преради дрвета, производњи намештаја, осталим прерађивачким делатностима, трговини на мало, копненом саобраћају, припреми и послуживању хране и пића, ветеринарским делатностима, делатности путничких агенција, заштитних и истражих делатности, одржавање објеката, спортским забавним и рекреативним делатностима, социјалној заштити, поправкама и осталим услужним делатностима.

Нето просечна зарада по запосленом по областима:

Пољопривреда, шумарство и рибарство - 59.971 динара

Рударство - 103.860 динара

Прерађивачка индустрија - 62.434 динара

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација - 98.384 динара

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности - 63.685 динара

Грађевинарство - 61.608 динара

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала - 61.084 динара

Саобраћај и складиштење - 61.194 динара

Услуге смештаја и исхране - 44.654 динара

Информисање и комуникације - 175.091 динара

Финансијске делатности и делатност осигурања - 114.342 динара

Пословање некретнинама - 71.710 динара

Стручне, научне и техничке делатности - 96.509 динара

Административне и помоћне услужне делатности - 66.761 динара

Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање - 82,583 динара
Образовање - 67.422 динара

Здравствена и социјална заштита - 78.340 динара

Уметност; забава и рекреација - 59.996 динара

Остале услужне делатности - 52.253 динара

(Блиц)

БОНУС ВИДЕО

 

 

 

За још вести запратите нас на нашој званичној Фејсбук страници - будимо "на ти".

Нова димензија новости, ваш "Нпортал.рс".