#Прогон Срба

ПАТРИЈАРХ: "Памтимо, да не би неко рекао да се није десило!" ПАТРИЈАРХ: "Памтимо, да не би неко рекао да се није десило!"

ПАТРИЈАРХ: "Памтимо, да не би неко рекао да се није десило!"

21:28